VEDTÆGTER for foreningen
BØRNE- & UNGDOMSTEATRET I SVENDBORG
(B&U TEATRET)